Socialøkonomisk virksomhed

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål.

Copenhagen Bike Community er en virksomhed, som lever op til socialøkonomiske virksomheders standarder gennem virksomhedsdrift og transparens, og kan dokumentere dette over for myndigheder, samarbejdsparter og kunder.

Vores sociale formål

Copenhagen Bike Community’s formål er at være interesseorganisation til udbredelse af den grønne omstilling, herunder afholdelse af cykelarrangementer, samt drive
handel med produkter og ydelser relateret hertil.

Erhvervsdrivende

Copenhagen Bike Community får indtægter fra egentlig erhvervsdrift og vil søge driftskapital fra en lang række kilder, såsom donationer, private eller offentlige fonde, offentlige støtteordninger, EU midler mv.

Uafhængig af det offentlige

Copenhagen Bike Community er uafhængig af det offentlige. Det vil sige, at virksomheden drives uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelse eller drift.

Inddragende og ansvarlig i vores virke

Copenhagen Bike Community’s ledelse vil aktivt involvere og vælge fx virksomhedens ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter ud fra deres virke indenfor grøn omstilling, bæredygtighed, samt udvise ansvarlighed i forhold til det sociale formål i virksomhedens forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

Har en social håndtering af vores overskud

Copenhagen Bike Community vil håndtere sit eventuelle overskud socialt, hvilket betyder, at virksomheden vil anvende sit resultat efter skat til følgende:

a) reinvestering i egen virksomhed,

b) investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder,

c) donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål eller

d) en begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden. Dog er ejerne alene berettigede til at modtage en samlet udlodning i den tid, de har ejet virksomheden, svarende til den oprindeligt indskudte kapital plus en rimelig årlig forrentning af den oprindeligt indskudte kapital.


Jeg tror på at cykling skal have en væsentlig rolle i den grønne omstilling, der skal finde sted i Danmark de kommende 10 år.

Mads Wulff


Kontakt os hvis du har spørgsmål.

%d bloggers like this: